Illusztrációk

Creative Commons Licenc
Szederné Tóth Zsuzsa Tóth Miklósné művésztanár című műve Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Nemzetközi Licenc alatt van.
Based on a work at https://toth-miklosne-muvesztanar.webnode.hu/.
Az ezen publikus licenc hatáskörén kívül eső jogok megtekinthetőek itt: https://toth-miklosne-muvesztanar.webnode.hu/

Akiért a harang szól

ELADÓ 
Kék madár
Egyetlen asszony a szerelem, nem az asszony      
A legszentebb érzelmi vihar
 
 Szőlőskertek királynője
Mámor
 

Izzik a galagonya

Az öreg halász és a tenger

Szeptember végén ELADÓ 

Ég és Föld között ELADÓ 

A hajó

Rónay György: A hajós hazatérése (részlet)

 

Ez az a föld, ahová mégis, mindenhonnan visszatérünk.

Ahol a vén hajós, hullámzúgással a fülében, végülis partra lép.

Letérdel, megérinti kezével a homokot, kortyol egyet a szélből,

 a tengerként hullámzó réten át elindul lassú léptekkel a Ház felé,

mely ott van valahol a dombokon túl, és várja akkor is, ha nincs már.

 

Igen, ez az a föld, szól magában a vén hajós. Most már tudom,

mindig is ezen álltam, egy hajó padlatán, a recsegő deszkákon is.

Mindig is erre támaszkodtam, lábheggyel, térddel és tenyérrel,

ezért nem birt a hullám elsodorni. Soha, és semmiféle hullám.

Mindig volt egy titkos vitorlám, s ha pozdorjává tört is minden árbóc,

egy titkos vitorlám minden hajótörésben a Ház felé röpített.

A hajós hazatérése 1.

A hajós hazatérése 2.

A hajós hazatérése 3.

A hajós hazatérése 4.


Krisztus urunknak áldott születésén - ELADÓ Rózsa nyílt a pusztában